Gode råd


Når du skal flytte ind på plejehjemmet, er der nogle praktiske ting du skal huske:

  • Melde flytning til folkeregisteret.
  • Kontakte forsikringsselskabet for opsigelse eller videreførelse af indbo- og ansvarsforsikring.
  • Melde flytning af din telefon.
  • Meddele evt. nyt telefonnr. til dine pårørende.
   
   
GENERALFORSAMLING FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM
og "Filskov Friplejehjems Venner"
Mandag d. 30.8.21 kl. 19
Se hele indkaldelsen her

           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 
Mobil 2369 4249
Send os en mail