Gode råd


Når du skal flytte ind på plejehjemmet, er der nogle praktiske ting du skal huske:

  • Melde flytning til folkeregisteret.
  • Kontakte forsikringsselskabet for opsigelse eller videreførelse af indbo- og ansvarsforsikring.
  • Melde flytning af din telefon.
  • Meddele evt. nyt telefonnr. til dine pårørende.
   
   
   
   
   
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 

Send os en mail